Đặt phòng

Không cần thanh toán trước. Thẻ tín dụng của bạn chi là cần thiết để đảm bảo đặt phòng. Thanh toán được thực hiện khi nhận phòng tại khách sạn.